+353 89 483 3793 info@dinglepublishing.com
Crainn agus Toir

Title: Crainn & Toir
Published: 2024
Publisher:
Dingle Publishing Services
Project Editor: Siobhán Prendergast, Dingle Publishing Services

Déantar cuir síos cuimsitheach sa saothar seo ar chrainn agus ar thoir na hÉireann: a dtábhacht miotaseolaíochta agus topagrafaíochta, litríochta, míochaine agus béaloidis; a dtábhacht mar shiombail an dúchais agus a ról i bhforbairt na mainistreacha agus na n-eastát tar éis teacht na Normannach i leith. Lámhleabhar bunúsach é seo a chabhróidh go mór linn tairbhe agus taitneamh a bhaint as an acmhainn nádúrtha seo chun oideachais agus chun áineasa agus cuirfidh sé abhaile orainn ag an am gcéanna ár ndualgas i leith a caomhnaithe.

Is leabhar eisceachtúil iontach é a léiríonn go cuimsitheach na crainn is na toir atá ag fás in Éireann, idir na cinn atá nádúrtha dúchasach agus iad atá tugtha isteach. Ní hamháin san, ach léiríonn sé stair an fhásra seo, na cúinsí fáis ar a bhraitheann sé agus stair a scaipthe.

Cuireann Máirín an fásra seo i gcomhthéacs stair fhásra na hÉireann ag dul siar sna haeóin gheolaíochta ag miniú an baint atá ann idir gheolaíocht, ithir agus na plandaí, an fáth go bhfuil siad ann agus a d’fhorbraigh mar a dhein. Tá an scéal iomlán soiléirithe le griangrafanna agus léaráidí anótáilte go hoiriúnach.

Is leagáid fíor tabhach ó Máirín é Crainn & Toir do na glúnta atá le teacht. Níl a leithéid de leabhar eile ann mar é.

Ó Dhún Chaoin an t-údar Máirín Uí Chonchubhair (Ní Dhálaigh roimh phósadh di). Is luibheolaí agus oide eolaíochta í, agus bhí sí ag múineadh i gColáiste na gCnoc Glas, Baile Átha Cliath. D’fhoilsigh Oidhreacht Chorca Dhuibhne an chéad leabhar uaithi, Flora Chorca Dhuibhne, i 1995 ina bhfuil cuntas cuimsitheach ar phlandaí na dúichí ina dtimpeallacht nádúrtha, agus cur síos ar nósanna traidisiúnta agus ar an mbéaloideas a bhaineann leo.

 

Crainn agus Toir book

Praise for Crainn & Toir

‘Níl a leithéid de leabhar eile ann mar é.’
Liam Ó Bharáin

‘Is leabhar iontach Crainn agus Toir timpeall 800 leathanach agus ghrianghrafanna daite le húdar Flóra Chorca Dhuibhne, Máirín Tom a’ Mháistir, Máirín Uí Chonchubhair. Is geall le scannán ar iontais Dé sa dúlra an leabhar seo.’ Pádraig Ó Fiannachta

‘This is one of the most important books to come onto the market in recent times. It will be a go-to publication for all who wish to study nature in our first language.’
John McLoughlin, Former President of the Tree Council of Ireland

‘The plant kingdom is as varied, complex and fascinating as our own animal kingdom. Much of the complexity is revealed and explained in Crainn agus Toir. What a pity such a treasure as this book was not available when I first began to study plants. It would have been a perfect foundation for what became my life’s work.’
Donal Synnott, Former Director National Botanical Gardens of Ireland

‘A wonderfully comprehensive study of Ireland’s trees and shrubs.’
John F. Kennedy Arboretum, Wexford

‘This encyclopaedia illustration of Ireland’s trees and shrubs as Gaeilge will enrich our understanding, appreciation, and awareness of our environment and heritage, our need to preserve and protect its challenged and fragile biodiversity. It will prove an invaluable educational tool to promote and inform Department of Agriculture and Department of Education strategies to facilitate our engagement with our woodlands in both a structured educational and an informal recreational way.’
Taghdh O’Dhubhlaine léachtóir, scríobhnóir, file, ‘iar-Dhéan Dhámh an Léinn Cheiltigh, Ollscoil Mhá Nuad


Máirín Uí Chonchubhair


Máirín Uí Chonchubhair, author of Crainn & Toir published 2024

Dingle Publishing Services, Árd na Caithne, Ballyferriter, Tralee, Co Kerry
Email: info@dinglepublishing.com • Tel: +353 89 483 3793